Suomen arvonlisäverokannat nousivat viimeksi vuonna 2013. Tuolloin otettiin käyttöön nykyisin voimassa olevat arvonlisäverokantamme 24 %, 14 % sekä 10 %. Nyt arvonlisäverotukseen on tulossa muutama, mutta sitäkin merkittävämpi muutos.

Yleinen arvonlisäverokanta nousee

30.05.2024 julkistetussa hallituksen esitetyksessä uudeksi yleiseksi arvonlisäverokannaksi varmistettiin 25,5 % nykyisen 24 %:n sijaan, eli asiaan ei tullut muutoksia sitten kevään kehysriihen. Asia ei ole vielä lainvoimainen, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä korotus tulee voimaan 01.09.2024.

Yleisen arvonlisäverokannan nostolla valtio hakee budjetin tasapainotusta sekä verotulojen lisäystä. Käytännössä tämä tarkoittaa useiden tuotteiden ja palveluiden hintojen nousua. Säilyttääkseen nykyiset katteensa, yritykset saattavat joutua nostamaan hintojaan, mikä voi puolestaan vaikuttaa kysyntään. 25,5 % on historiallisesti merkittävä arvonlisäveroprosentti, sillä se on Suomen ensimmäinen desimaalillinen arvonlisäverokanta. 

Päätös yleisen arvonlisäverokannan nostosta 25,5 %:iin tarkoittaa, että muutoksen jälkeen Suomessa on Euroopan unionin toiseksi korkein yleinen arvonlisävero.

Makeisten ja suklaan arvonlisäverokanta nousee

Merkittävä on myös tuleva makeisten ja suklaan arvonlisäverokannan nousu. Näiden tämänhetkisen, 14 %:n suuruisen arvonlisäverokannan on kaavailtu nousevan 25,5 %:iin, eli samalle tasolle uuden, yleisen arvonlisäverokannan kanssa. Muutoksen voimaantulosta tai lakiesityksen aikataulusta ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa tietoa.

Verotulokertymän kasvattamisen lisäksi päätöksen taustalla on tarve terveyden edistämiseen sekä epäterveellisten elintarvikkeiden kulutuksen vähentämiseen. Oletettavaa on, että hintojen nousu saattaa vähentää jonkin verran makeisten kulutusta. Samalla se luo haasteita makeisia valmistaville yrityksille. Muiden herkuttelutuotteiden tai ylipäänsä ruoan 14 %:n arvonlisävero ei kuitenkaan ole nousemassa.

Alin verokanta nousemassa

Hallitus ilmoitti alunperin jo kevään 2023 hallitusohjelmassa, että muun muassa kirjojen, lääkkeiden, liikuntapalvelujen, majoituspalvelujen, ja kulttuuri- ja viihdetapahtumien lippujen sekä elokuvanäytösten arvonlisäveroprosentti olisi nousemassa. Tähän saatiin lisävahvistusta kevään 2024 aikana. Näyttää siis hyvin varmalta, että myös alin verokanta on muuttumassa. Entisen 10 %:n sijaan, alimman verokannan tuotteet ja palvelut tulevat tulevaisuudessa mitä suurimmalla todennäköisyydellä saamaan uudeksi verokannakseen 14 %. Vain sanomalehdet ja aikakauslehdet on rajattu tämän korotuksen ulkopuolelle.

Muutos tulee oletettavasti voimaan 01.01.2025. Lakiesitys asiasta - ainakin kevään kehysriihen puheiden perusteella - annettaneen eduskunnalle syyskuun 2024 loppupuolella.

Mitä muutokset tarkoittavat käytännössä?

Arvonlisäverotuksen muutokset vaikuttavat laajasti yritysten ja kuluttajien elämään. Muutosten myötä monien arkipäiväisten tuotteiden ja palveluiden hinnat nousevat. Moni yrittäjä saattaakin joutua tarkoin miettimään hinnoitteluaan. Hintojen nousun myötä heräteostokset saattavat vähentyä, ja varsinkin kallimmissa tuotteissa korotuksen siirto suoraan kuluttajahintaan voi vaikuttaa kuluttajien ostohalukkuuteen. Myös makeisten ja suklaan sekä alimman verokannan tuotteiden kohdalla hinnannousu voi vaikuttaa ostokäyttäytymiseen yleistä arvonlisäveroa merkittävämmin.

Yrityksille tämä voi tarkoittaa toisaalta kustannusten nousua ja toisaalta taas kysynnän vähenemistä. Osa yrityksistä joutunee tarkoin miettimään omia strategisia linjauksiaan ja kustannusten optimointia. Tilanne voi olla haastava: hintojen korotus voi vähentää ostohalukkuutta, mutta toisaalta taas pitämällä kuluttajahinnan entisellään yrittäjä syö omaa katettaan.

Ne yritykset, jotka tekevät vain sellaista yritysten välistä kauppaa, jossa ostajalla on arvonlisäveron vähennysoikeus, pääsevät tässä tilanteessa ehkä helpoimmalla. Toisaalta taas on paljon sellaisia yhdistyksiä ja yrityksiä, joilla ei ole mahdollista saada arvonlisäveroa palautuksena vaan se jää niiden kuluksi. Valtiolle verokantojen korotukset tuovat lisätuloja, mutta saattavat myös näkyä yhteiskunnallisena kulutuskysynnän hidastumisena. Joka tapauksessa, se ainakin on varmaa, että monissa yrityksissä joudutaan kesän aikana laatimaan uusiksi hinnastoja, sopimus- ja tarjouspohjia, sekä esitteitä.

Luovutuspäivä määrää suoritettavan arvonlisäveron määrän

Verohallinnon 30.05.2024 päivätyn tiedotteen mukaan sovellettavan arvonlisäverokannan määrää se, milloin kyseinen tuote tai palvelu on luovutettu. Korkeampi arvonlisävero voi siis koskea jo ennen 01.09.2024 tehtyjä ostoja. Vaikka sopimus olisi tehty ennen syyskuuta, niin jos tavara toimitetaan tai palvelu suoritetaan vasta 01.09.2024 tai sen jälkeen, sovelletaan myyntiin korkeampaa, uutta arvonlisäverokantaa. Ratkaisevaa on siis toimituksen tai suorituksen ajankohta. Tämä koskee myös osamaksukauppaa. Esimerkiksi huhtikuussa 2024 tilattu tuotannon kone, joka luovutetaan lokakuussa, verotetaan uudella 25,5 %:n verokannalla.

Sellaisiin tavaroihin tai palveluihin, jotka suoritetaan vasta 01.09.2024 tai sen jälkeen, mutta joista on maksettu ennakkoon ennen korotusta, sovelletaan kuitenkin vanhaa 24 %:n arvonlisäverokantaa.

Lue myös

Muutoksia pienyritysten verotukseen: ALV-huojennuksen poisto ja muita verouutisia

 


Herättikö asia kiinnostuksesi? Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, tai sovi tapaamisesta. Talous- ja palkkahallinnon asiantuntijamme Imatralla palvelevat kaikenkokoisia yrityksiä niin Etelä-Karjalan alueella kuin koko Suomen laajuisestikin.

OTA YHTEYTTÄ

Laura Matikainen, KLT. Palvelupäällikkö, Relion Oy. Puh. 010 281 8482. Sähköposti: laura.matikainen@relion.fi

 

Julkaistu alunperin 28.05.2024. Viimeksi päivitetty 31.05.2024.