Monesti, kun yrityksen palveluille ja tavaroille on kohoavaa kysyntää, yrityksessä saatetaan miettiä tehostamistoimia, pidempiä aukioloaikoja, tai tuotannon tekemistä useammassa vuorossa. Kuinka paljon voidaan vaatia tehokkuutta lisää nykyisiltä työntekijöiltä, ja milloin ollaan siinä pisteessä, että tarvitaan lisää työvoimaa. Kun yrittäjänä päädyt palkkaamaan uuden työntekijän-tai vaikka vasta sen ensimmäisenkin-lue alta lisää työntekijän todellisesta kustannuksesta työnantajalle.

Palkan lisäksi tulevat palkan sivukulukustannukset

Uutta työvoimaa palkatessa on syytä muistaa, että uuden työntekijän palkkaus maksaa enemmän kuin sovittu palkka.

Työntekijälle on järjestettävä eläketurva ja muita pakollisia vakuutuksia, joiden maksut perustuvat maksettavaan palkkaan. Tämän lisäksi työntekijälle kertyy vuosilomaa, ja työterveyshuolto kuuluu lakisääteisiin työnantajavelvoitteisiin.

Alla olevassa taulukossa on esimerkki siitä, mitä todellisuudessa 10 €:n tuntipalkalla työskentelevä maksaa työnantajalle sosiaalivakuutuksineen. Sivukuluprosentit ovat keskimääräisiä.

TT:lle maksettava tuntipalkka

 

10 €

Sairausvakuutusmaksu

1,16 %

0,116

TyEL

17,34 %

1,734

Työttömyysvakuutus

0,27 %

0,027

Tapaturmavakuutusmaksu

0,57 %

0,057

Ryhmähenkivakuutusmaksu

0,06 %

0,06

Palkka sivukuluineen

 

11,99 €

*sivukuluprosentit keskimäärin

Työntekijän palkkauksen kokonaiskustannus 

Sivukulujen lisäksi on otettava huomioon vuosilomakertymistä aiheutuneet kustannukset. Osa-aikaisille ja tarvittaessa töihin kutsuttaville työntekijöille, maksetaan yleensä lomakorvaus jokaisessa tilissä 9 % tai 11,5 %, riippuen työsuhteen pituudesta. Kuukausipalkkainen työntekijä kerryttää vuosilomaa käytettävän työehtosopimuksen mukaan, 2–3 päivää kuukaudessa.

Loma-ajan palkka sekä mahdollinen lomaraha ovat vakuutusten alaista palkkaa.

Yleisesti käytetyn nyrkkisäännön mukaan työntekijän bruttopalkka tulisi kertoa minimissään 1,5: llä todellisten kustannusten selvittämiseksi. Sairaus- ja vuosilomansijaiset voivat nostaa yrityksen palkkakulut jopa kaksinkertaiseksi normaaliin verrattuna.

Onko töitä riittävästi -paljonko myyntikatetta pitäisi yritykselle kerryttää?

Esimerkkilaskelmalla yrityksen myynti on kuukaudessa 10 000 €, josta jää katetta 30 %. Yritys palkkaa osa-aikaisen työntekijän 10 €:n tuntipalkalla, työaika 100 tuntia kuukaudessa. Jotta haluttu tulostaso voidaan pitää, täytyy myynnin nousta 40 % kuukaudessa, jotta palkatun työntekijän kulut tulevat katetuksi.

Palkkatuki ja oppisopimus

Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada korvausta aiheutuneista palkkakustannuksista. Työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja hoitaa lakisääteiset velvoitteensa. Palkkatukea haetaan TE-palveluista. Korvausprosentti on 50-70% palkkakustannuksista.

Oppisopimuksella voidaan palkata työntekijä suorittamaan mikä tahansa toisen asteen ammatillinen tutkinto tai sen osa. Oppisopimuksesta ei aiheudu työnantajalle muita kustannuksia kuin opiskelijan palkka sivukuluineen. Joissain tapauksissa koulutuksen järjestäjä voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jos he arvioivat koulutuksesta aiheutuvan kuluja. Myös palkkatuella voi palkata oppisopimusopiskelijan töihin.


Autamme mielellämme laskemaan palkkakustannuksia ja sen vaikutuksia talouteen. Olemme myös apuna työsopimusten laatimisessa ja kauttamme hoituu palkanlaskennan prosessi kokonaisuudessaan.


 

Tarvitsetko apua tai helpotusta arkeesi? Tarjoamme monipuoliset HR-palvelut erilaisiin tarpeisiin. Hoidamme sekä yksittäisiä toimeksiantoja että laajempia kokonaisuuksia yrityksesi tarpeiden mukaan.

TUTUSTU HR-PALVELUIHIN

Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, tai sovi tapaamisesta. Talous- ja palkkahallinnon asiantuntijamme Imatralla palvelevat kaikenkokoisia yrityksiä niin Etelä-Karjalan alueella kuin koko Suomen laajuisestikin.

Anna Behm, PHT. Palvelupäällikkö, Relion Oy. Puh. 010 281 8464. Sähköposti: anna.behm@relion.fi

Viimeksi päivitetty 23.02.2024.