Verotuksen näkökulmasta firman pikkujoulut ovat henkilökunnan virkistystilaisuus, josta tavanomaisena ja kohtuullisena tilaisuutena ei muodostu henkilökunnalle palkaksi rinnastettavaa, veronalaista tuloa. Tällaisen tilaisuuden kulut ovat yritykselle myös kokonaan vähennyskelpoisia yrityksen tuloverotuksessa, ja niistä saa lisäksi myös tehdä arvonlisäverovähennyksen.

Kohtuullisuus ja tavanomaisuus

Millainen sitten on kohtuullinen ja tavanomainen henkilökunnan virkistystilaisuus?
Tällaisena pidetään tilaisuutta, joka on:

- Työnantajan suunnittelema ja järjestämä
- Työnantajan määräämänä aikana ja määräämässä paikassa
- Kollektiivinen, eli koko henkilökunnalla on oltava tosiasiallinen mahdollisuus osallistua tilaisuuteen

-HUOM! Koko henkilökunnan ei kuitenkaan ole osallistuttava tilaisuuteen, jotta se olisi tavanomainen ja kohtuullinen. Mahdollisuus osallistua riittää.
- HUOM! Esim. vuokratyöntekijät ja palkattomat harjoittelijat voivat osallistua henkilökunnan virkistystilaisuuksiin samoin kuin muut työntekijät, vaikka muuten eivät voikaan saada yrityksestä verovapaita henkilökuntaetuja

- Aiheutuneiden menojen euromääräiseltä suuruudelta kohtuullinen henkilökunnan määrään nähden

- Menojen kohtuullisuus henkilökunnan lukumäärään nähden on työnantajan harkinnan varainen asia. Tarkkaa euromäärää kohtuulliselle kululle ei ole julkaistu missään.
- Jonkinlaisena turvallisena ohjenuorana voinee kuitenkin pitää noin sataa euroa per tilaisuus per työntekijä ja muutamaa sataa euroa per vuosi per työntekijä. (Tilisanomat 21.08.2020, ”Henkilökuntaedut ja verotus – käytännön tilanteita, Tomi Peltomäki)

Aiemmin verottaja on linjannut kohtuullisten ja tavanomaisten henkilökunnan virkistystilaisuuksien järjestämistiheydestä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vuodelta 2015 (KHO 2015:98) on kuitenkin selkeyttänyt asiaa.

Päätöksen mukaan tilaisuuksien kohtuullisuuden ja tavanomaisuuden arvioinnissa ei ole merkitystä sillä:

- Milloin, missä, ja minkä nimisinä tilaisuuksia järjestetään
- Onko tilaisuuksissa myös asiaohjelmaa
- Ovatko tilaisuudet yksikkö- tai osastokohtaisia vai koko yhtiön henkilöstölle tarkoitettuja
- Järjestetäänkö yhtiön kaikille yksiköille kustannuksiltaan ja sisällöltään vastaava tilaisuus

Kulujen vähennysoikeus

Tavanomaiset ja kohtuulliset henkilökunnan virkistystilaisuuden kulut ovat vähennyskelpoisia yrityksen tuloverotuksessa (TVL 69§).

Korkein hallinto-oikeus on lisäksi jo pitkään katsonut (KHO 1998/1229) näiden kulujen hankintojen arvonlisäveron vähennyskelpoiseksi.

Vähennyskelpoisuus koskee laajasti tilaisuuden eri tarjoilu-, tila- ja ohjelmakuluja. Myös mm. matkakustannukset tilaisuudesta kotiin ovat virkistystilaisuudesta aiheutuneita menoja, ja siten vähennyskelpoisia sekä tuloverotuksessa että arvonlisäverotuksessa.

Toiminimen pikkujoulut vs. muiden yhtiömuotojen pikkujoulut

Kuten monen muunkin asian kohdalla, toiminimittäjiä koskevat tiukemmat rajoitukset kuin muita yhtiömuotoja. Virkistystilaisuuksien tavanomaiset ja kohtuulliset menot ovat toiminimiyrittäjillä hyväksyttävissä vain, mikäli tällä on palveluksessaan palkattua henkilökuntaa. Toiminimiyrittäjä ei siis voi järjestää itselleen pikkujouluja ja vähentää niistä aiheutuvia kuluja.

Muissa yhtiömuodoissa yksinkin toimiva yrittäjä sen sijaan saa verolain suojan ja siten mahdollisuuden saada tavanomaisia ja kohtuullisia henkilökuntaetuja, vaikka yrityksessä ei yrittäjän lisäksi työskentelisikään muita henkilöitä. Yrityksen pikkujoulut siis katsotaan vähennyskelpoiseksi kuluksi ja ko. etu kollektiiviseksi niissäkin tilanteissa, joissa yrityksessä on vain yksi työntekijä.

Virtuaaliset pikkujoulut

Verohallinnon 22.10.2020 julkaistun tiedotteen mukaan työnantaja voi järjestää pikkujoulut verovapaasti myös virtuaalisina. Ohjeistus on julkaistu vuonna 2020 alkaneen koronapandemian vuoksi. Tiedotteen mukaan työntekijät voivat osallistua yhteiseen juhlatilaisuuteen virtuaalisesti, ja työnantaja voi järjestää heille ruokien ja juomien toimituksen kotiin. Työntekijä voi myös hakea työnantajan järjestämän ruoan ja juomat sovitusta paikasta. Tällaista virtuaalisesti toteutettua pikkujoulua pidetään siis samalla tavalla kollektiivisena kuin läsnäolotilaisuutena järjestettyjä pikkujouluja, kunhan tilaisuus on työnantajan organisoima, ja sen tarjoilut ovat työnantajan hankkimat ja maksamat.

Annettuja ruoka- ja juomalahjakortteja sen sijaan pidetään työntekijän veronalaisena palkkana.

Puolisot mukana tilaisuudessa?

Arvonlisäverotuksen osalta vähennysoikeus koskee aina vain henkilökunnan kuluja, ei puolisoita.

Tuloverotuksen osalta taas on mietittävä tilaisuuden kohtuullisuutta ja tavanomaisuutta (noin sata euroa per tilaisuus per henkilö) entistäkin tarkemmin. Mikäli tilaisuuteen osallistuu puolisoita, tilaisuuden kulut tulee jakaa vain yrityksen henkilökunnan lukumäärällä, ei koko osallistujien lukumäärällä.

Lisäksi on huomattava, että pikkujoulut, kuten KHO:n ratkaisun 1997:53 mukaisen tapauksen oopperamatka Helsinkiin koko henkilökunnalle puolisoineen, voi synnyttää työntekijälle veronalaisen edun puolison osalta, vaikka työntekijän itsensä osalta kyse olisikin tavanomaisesta ja kohtuullisesta henkilökuntaedusta.

Lähtökohtaisesti henkilökuntaetujen verovapaus koskee siis vain yrityksen henkilökuntaa, mutta verotuskäytännössä on kuitenkin hyväksytty puolison osallistumisia työnantajan järjestämiin joulujuhliin, mikäli kustannukset koko tilaisuuden osalta pysyvät kohtuullisina.

 

Herättikö asia kiinnostuksesi? Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, tai sovi tapaamisesta. Talous- ja palkkahallinnon asiantuntijamme Imatralla palvelevat kaikenkokoisia yrityksiä niin Etelä-Karjalan alueella kuin koko Suomen laajuisestikin.

Ota yhteyttä

Laura Matikainen, KLT. Palvelupäällikkö, Relion Oy. Puh. 010 281 8482. Sähköposti: laura.matikainen@relion.fi

 

Viimeksi päivitetty 31.10.2023.