Euroopan neuvosto on hyväksynyt keväällä 2023 palkkadirektiivin 2023/970, joka koskee palkkojen läpinäkyvyyttä. Direktiivin tarkoitus on vahvistaa palkkojen läpinäkyvyyttä ja ehkäistä perusteettomia palkkaeroja, sekä vahvistaa miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatetta. Direktiivin ydinajatus on, että samaa tai samanarvoista työtä tekevät henkilöt saavat saman palkan.

Palkkadirektiivin soveltamisen laajuus

Direktiivin säännökset koskevat kaikkia julkisen ja yksityisen sektorin työnantajia. EU-maiden työnantajien on annettava tietoja palkoista ja ryhdyttävä toimiin, jos sukupuolten välinen palkkaero on enemmän kuin 5 %. Yrityksillä, jotka työllistävät vähintään 100 työntekijää, on raportointivelvollisuus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Työnantaja, jolla on palveluksessaan vähintään 250 työntekijää, on lisäksi annettava määrätyt tiedot julkisesti saataville. Näitä ovat esimerkiksi nais- ja miespuolisten työntekijöiden palkkaerot organisaatiossa. Direktiivin 9. artikla kertoo tarkemmin raportoinnista.

Jos palkkaraportoinnissa havaitaan selittämätön vähintään 5 % keskipalkkatasoero (joka ei ole objektiivisilla ja sukupuolineutraaleilla kriteereillä selitettävissä), eikä korjattavia toimenpiteitä tehdä, on työnantajan suoritettava yhteinen palkka-arviointi.

Työnhakijalle annettavat tiedot

Työnantajan on annettava työnhakijalle tieto alkupalkasta tai sen vaihteluvälistä (objektiivisten ja sukupuolineutraalien kriteerien perusteella). Palkkatiedot voivat olla työpaikkailmoituksessa, tai ne on annettava muulla tavoin ennen työhaastattelua ilman, että hakijan tarvitsee niitä pyytää. Säännös kieltää työnantajaa tiedustelemasta työnhakijan aiemmasta palkkahistoriasta. Kokonaisuudessaan rekrytointiprosessin on noudatettava syrjimätöntä tapaa. Työntekijän kanssa ei saa sopimuksin estää antamasta julki omaa palkkaansa.

Työntekijöille annettavat tiedot

Työntekijällä on oikeus pyytää työnantajalta tietoja koskien henkilökohtaista palkkaansa ja samaa tai samanarvoista työtä tekevien henkilöryhmien keskimääräisestä palkkatasosta sukupuolijakauman mukaan jaoteltuna. Työntekijät ovat oikeutettuja korvauksiin, jos ilmenee palkkasyrjintää. Palkaksi lasketaan myös luontoisedut ja bonukset.

Mitä direktiivin voimaantulo vaatii työnantajilta?

  • Työtehtävien ja tittelien (ilmaisultaan sukupuolineutraalit) samanarvoisuuden määrittely vertailukelpoisiksi (vastuu, koulutus, kokemus jne.)
  • Nykyisten palkkojen analysointi ja niihin tehtävät tarvittavat korjaukset
  • Aseta tavoitteet, miten yrityksessä palkka-avoimuutta toteutetaan
  • Suunnittele raportointi (jos yritys on raportointivelvollinen, väh. 100 työntekijää)
  • Esihenkilöiden valmentaminen direktiivin käyttöönottoon
  • Viesti henkilökunnalle palkkadirektiivistä
  • Rekrytointiprosessin analysointi ja tarvittavat toimenpiteet
  • Huomioi, miten mahdolliset palkkojen nousut vaikuttavat yrityksen talouteen

Lopuksi

Palkkatasa-arvo luo avointa ilmapiiriä organisaatiossa ja työyhteisössä. Se lisää henkilöstön luottamusta ja tyytyväisyyttä työnantajaa kohtaan. Työhyvinvointi kasvaa ja saa työntekijät sitoutumaan paremmin. Yrityksen työnantajakuva nousee ja se on hyvä kilpailuetu.

 

Tutustu myös, miten yrittäjänä säästät verotuksesta ja kannattaako nostaa osinkoa vai palkkaa? 

 


Tilitoimistomme auttaa yritystäsi kehittämään palkkahallinnon prosesseja ja helpottamaan niin esimiesten kuin henkilöstön työtä. Palkanlaskennan ulkoistaminen vähentää myös riskejä, sillä toiminnan siirtäminen asian osaavalle palveluntarjoajalle pienentää virheiden mahdollisuutta.

TUTUSTU PALKANLASKENNAN PALVELUIHIN

Herättikö asia kiinnostuksesi? Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, tai sovi tapaamisesta. Talous- ja palkkahallinnon asiantuntijamme Imatralla palvelevat kaikenkokoisia yrityksiä. Relion, tilitoimisto Lappeenranta, Imatra ja koko Suomi. 

Pyydä tarjous

Anna Behm, PHT. Palvelupäällikkö, Relion Oy. Puh. 010 281 8464. Sähköposti: anna.behm@relion.fi

 

Viimeksi päivitetty 24.10.2023.