Yritystoimintaa koskevat monen moninaiset lait, eikä yrityksen henkilöstö ole poikkeus siitä. Alla tarkastelemme erinäisiä henkilöstöä koskevia suunnitelmavaatimuksia. 

Henkilöstösuunnitelma

Yrityksen on laadittava henkilöstösuunnitelma, jos palveluksessa on yli 20 työntekijää. Yhteistoimintalaki velvoittaa tekemään suunnitelman kirjallisesti. Henkilöstösuunnitelma on kattava katsaus yrityksen nykyiseen henkilöstöön, ja ennen kaikkea sillä ennakoidaan muutoksia ja tulevaisuuden tarpeita. Henkilöstösuunnitelmaa ei tarvitse tehdä joka vuosi kokonaan uudelleen, vaan sitä päivitetään vuosittain.

 • Kuinka monta meitä yrityksessä työskentelee?
 • Millainen on meidän organisaatiomme?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat henkilöstöömme tulevaisuudessa?
 • Korvaavatko koneet ja laitteet työntekijöitämme?
 • Onko odotettavissa palvelu- tai tuotantorakenteen muutoksia, jotka vaikuttavat henkilöstötarpeeseemme tai osaamiseemme?

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee laatia yrityksissä, joissa työskentelee säännöllisesti yli 30 työntekijää. Suunnitelma on selvitys siitä, kuinka yrityksessä edistetään työntekijöiden yhdenvertaisuutta. Arvioidessa yrityksen yhdenvertaisuuden toteuttamista, on otettava huomioon kaikki eri syrjintäperusteet. Yhdenvertaisuus tarkoittaa henkilön oikeutta tulla kohdelluksi ilman syrjintää, joka liittyy henkilön ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, terveyden, vamman tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

 • Onko rekrytointiprosessimme yhdenvertainen kaikille hakijoille?
 • Onko työympäristömme yhdenvertainen?
 • Miten on tarpeen ottaa huomioon syrjinnän vaarassa olevat henkilöt?

Tasa-arvosuunnitelma

Työnantajan on laadittava tasa-arvosuunnitelma, jos yrityksellä on työntekijöitä säännöllisesti palveluksessaan vähintään 30. Suunnitelma on laadittava yhdessä henkilöstön edustajien kanssa, ja se sisältää mm. selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta ja palkkakartoituksen. Suunnitelma on tehtävä vähintään joka toinen vuosi.

 • Kuinka voimme edistää tasa-arvoa organisaatiossamme?
 • Miten saavuttaa palkkauksellinen tasa-arvo?
 • Onko työntekijöillämme yhtäläiset mahdollisuudet urakehitykseen?

Työsuojelun toimintaohje

Työsuojelun toimintaohje (Työturvallisuuslaki 2.luku 9 §) on pakollinen kaikille työnantajille, joilla on palkattuna yksikin työntekijä. Toimintaohjelman tarkoitus on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen kehittäminen. Toimintaohjelmassa pureudutaan organisaation työoloihin, sosiaalisiin suhteisiin ja työympäristön vaikutukseen työntekijän psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen.

Lopuksi

Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla myös osa tasa-arvosuunnitelmaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat voidaan sisällyttää myös henkilöstösuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.

Lähteet:
Priima yrityslaskenta
Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu
Tasa-arvo valtuutettu / tasa-arvo.fi
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738
Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609
Yhteistoimintalaki 1333/2021
Yritysjuristi.fi Yritysjuristi
Yrittäjät.fi Tietopankki


 

Tarvitsetko apua tai helpotusta arkeesi? Tarjoamme monipuoliset HR-palvelut erilaisiin tarpeisiin. Hoidamme sekä yksittäisiä toimeksiantoja että laajempia kokonaisuuksia yrityksesi tarpeiden mukaan.

TUTUSTU HR-PALVELUIHIN

Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, tai sovi tapaamisesta. Talous- ja palkkahallinnon asiantuntijamme Imatralla palvelevat kaikenkokoisia yrityksiä niin Etelä-Karjalan alueella kuin koko Suomen laajuisestikin.

Anna Behm, PHT. Palvelupäällikkö, Relion Oy. Puh. 010 281 8464. Sähköposti: anna.behm@relion.fi

Laura Matikainen, KLT. Palvelupäällikkö, Relion Oy. Puh. 010 281 8482. Sähköposti: laura.matikainen@relion.fi

Viimeksi päivitetty 23.08.2023.