Eduskunnan täysistunto on joulukuussa 2022 hyväksynyt YEL-uudistuksen. Muutos tulee voimaan 01.01.2023, ja pääpiirteissään se tähtää siihen, etteivät yrittäjät alivakuuta itseään, vaan YEL-työtulo vastaisi sitä palkkaa, jonka yrittäjä maksaisi samaa työtä tekevälle palkansaajalle.

Lain valmistelun aiemmissa vaiheissa kuohuntaa herättänyttä, vain pelkästään kaavamaisesti mediaanipalkkaan vertailua työtulon selvittämiseksi on nyt muutettu. Valiokunnan mietinnön mukaan työtulo on nyt mahdollista vahvistaa kokonaisarvion perusteella. Tässä kokonaisarviossa otetaan huomioon yrittäjän kokonaistilanne, esim. osa-aikaisuus, kasvuyrittäjyys, aloittava yrittäjä jne. Arvion lähtökohtana on kuitenkin edelleen yrittäjän työtulon vertaus saman alan kokopäiväiseen palkansaajaan ja mediaanipalkkaan, sekä liikevaihdon vertaus saman alan muiden yritysten liikevaihtoon.

Vuonna 2023 tarkistetaan alle 15.000 € työtulot, vuonna 2024 alle 25.000 € työtulot ja vuonna 2025 yli 25.000 € työtulot. Tarkistusta ei kuitenkaan tehdä, jos työtuloon on tehty olennainen tarkistus viimeisen kolmen vuoden aikana.

Uuden työtulon laskenta

Työtuloarvion pohjalla käytetään Eläketurvakeskuksen työtulolaskuria, joka perustuu alan mediaanipalkkoihin ja liikevaihtoon. Tähän on kuitenkin tarjolla +/- 30 % jousto.
Yrittäjälle tarjotaan ensimmäiseksi tätä työtulolaskurin antamaa työtuloarviota, ja mikäli se kelpaa yrittäjälle, tämä voi hyväksyä sen saman tien.

Aloittavat yrittäjät

Uudessa YEL-laissa on erikseen huomioitu aloittavat yrittäjät. Laissa todetaan, että aloittavien yrittäjien ansainta voi olla niin pientä, ettei heitä voi verrata saman alan palkansaajiin toiminnan alkuvaiheessa. Näin ollen heidän kohdallaan katsotaan ensisijaisesti kokonaisarviota.

Lisäksi aloittava yrittäjä saa neljän vuoden ajan 22 % alennuksen YEL-maksuista. Tämä käytäntö ei siis ole poistumassa mihinkään.

Maksimikorotus

Uudessa laissa on säädetty, ettei tarkistuskerran työtulokorotus voi olla enempää kuin 4000 €/vuosi. Ne, jotka ovat maksaneet minimityötuloa, eli vuoden 2023 tasossa 8.575,45 €/vuosi, työtulo voi nousta enintään summaan 12.575,45 €.

Kuukausittaiseksi YEL-maksuksi muutettuna tämä tarkoittaa enintään 80 € korotusta/kuukausi.

Käytännössä uudeksi minimimaksutasoksi (vuoden 2023 tasossa tämä olisi ollut noin 172 €/kk) muodostuu noin 252 €/kk.

Uusi tarkistus työtuloon tehdään seuraavan kerran kolmen vuoden kuluttua, ja tällöinkään maksu ei voi nousta enempää kuin 80 €/kuukausi.

Entä jos Eläketurvakeskuksen ehdotus ei vastaa yrittäjän todellista ansiotasoa?

Mikäli yrittäjän mielestä Eläketurvakeskuksen työtuloehdotus on pielessä, sitä ei tarvitse hyväksyä, vaan päätöksestä voi valittaa ja vedota kokonaisarvioon, esimerkiksi että yrittäjä on osa-aikainen ja tekee vain vähän tunteja, tai että omaa alaa ei voi verrata suoraan ehdotettuun palkansaajan mediaaniin, yms.
Viime kädessä yrittäjä voi valittaa asiasta Työeläkelakipalveluun asti (TELP). YEL-maksut eivät nouse niin kauan kuin valitus on kesken.

YEL-uudistus pähkinänkuoressa – kuinka toimia

  • Mikäli YEL-maksusi nousee, eläkelaitoksesi on yhteydessä sinuun. Ehdotuksesta käyvät ilmi ne syyt, joiden perusteella eläkelaitos ehdottaa työtulosi korotusta.
  • YEL-maksusi ei nouse tammikuun ensimmäinen päivä, eikä maksu nouse tietämättäsi.
  • Muista, että YEL-maksu ei voi nousta enemmän kuin 80 €/kuukausi (vuodet 2023 – 2025).
  • Mikäli olet tyytymätön uuteen YEL-maksuusi, valita päätöksestä, perustellen sitä esim. toiminnan osa-aikaisuudella.
    • Huomioi kuitenkin, että oletettava valitusaika on vain kaksi viikkoa päätöksen antamisesta!
  • YEL-työtulosi taso tarkistetaan seuraavan kerran kolmen vuoden kuluttua. Tällöinkään maksu ei voi nousta enempää kuin 80 €/kuukausi (vuodet 2026 – 2028).
  • Siirtymäaika päättyy 6 vuoden kuluttua (31.12.2028). Tällöin poistuu maksimikorotuksen 80 €/kuukausi rajoitus, ja voimaan tulee todellinen eläkelaitoksen työtuloehdotus, jolloin nousu voi siis olla kovempikin kuin 80 €/kuukausi.
    • Jokaisen yrittäjän on siis syytä tarkistaa oma työtuloehdotuksensa, jotta tietää odotettavissa olevan todellisen työtulon 6 vuoden siirtymäajan jälkeen, ja pystyy tarvittaessa hakemaan muutosta tähän työtuloon.

 


Herättikö asia kiinnostuksesi? Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, tai sovi tapaamisesta. Talous- ja palkkahallinnon asiantuntijamme Imatralla palvelevat kaikenkokoisia yrityksiä niin Etelä-Karjalan alueella kuin koko Suomen laajuisestikin.

Ota yhteyttä

Laura Matikainen, KLT. Palvelupäällikkö, Relion Oy. Puh. 010 281 8482. Sähköposti: laura.matikainen@relion.fi

 

Viimeksi päivitetty 29.12.2022.