Kuljetusyritysten polttoainetuen hakuaika ja ehdot ovat tarkentuneet. Kuljetusyritysten lisäksi tukea saavat myös polttoöljyä käyttävät työkoneyritykset. Tuet on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat maantiellä tapahtuvaa tavara- tai henkilökuljetusta tai joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä käyttäviä työkoneita.

Tuen hakuaika ja määrä

Molempien tukien hakuaika on 1.11.2022 – 30.11.2022. Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä hakupalvelussa.

Polttoaine- ja polttoöljytukea on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022). Tuki kattaa 5 prosenttia polttoaine- ja polttoöljykustannuksista näiltä kuukausilta. Katso tarkemmat tiedot ja rajoitukset alempaa tukimuotokohtaisesti.

Tuen myöntämisen edellytykset kuljetusyrityksille

1. Yrityksellä on Y-tunnus
2. Yrityksellä on ollut tukikauden ensimmäisenä päivänä (1.2.2022) voimassa oleva liikennelupa, taksilupa tai taksiliikennelupa. Tukea voi saada myös yritys, joka oli tukikauden ensimmäisenä päivänä rekisteröitynyt tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla.
3. Yrityksellä on ollut tukikauden ensimmäisenä päivänä hallinnassaan liikennekäytössä ollut ajoneuvo, joka on merkitty liikenneasioiden rekisteriin ja jonka käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

Tuen myöntämisen edellytykset työkoneyrityksille

1. Yrityksellä on Y-tunnus
2. Yrityksellä on ollut 1.2.–30.4.2022 käytössään kevyttä polttoöljyä käyttävä työkone tai työkoneita. Työkoneen tulee olla ajettava tai siirrettävä. Käsikäyttöisille työkoneille tukea ei voida myöntää.

Kuljetusyritysten polttoainetuella korvattavat kulut

Kuljetusyritysten polttoainetuki korvaa 5 % tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostetun ja kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen tai sähköenergian kustannuksista ilman arvonlisäveroa.
Sähkön siirtohintaa ja sähköveroa ei korvata. Polttoainetuella ei korvata myöskään AdBlue -urealiuokseen liittyviä kuluja.

Työkoneyritysten polttoöljytuella korvattavat kulut

Työkoneyritysten polttoöljytuki korvaa 5 % tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostetun ja työkoneissa käytetyn polttoöljyn kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Korvaus ei koske työkoneiden siirrossa syntynyttä kustannusta muulla kuin traktorilla, polttoöljyn lämmityskäyttöä eikä työkoneiden käyttöä maatalouden alkutuotannossa, kalataloudessa tai vesiviljelyalan yritystoiminnassa.

Kuinka paljon tukea voi saada?

Tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa. Pienin maksettava tuki on 250 €. Tuki kaudella syntyneitä kustannuksia on siis oltava vähintään 5.000 euroa, jotta tukea on mahdollista saada.

Aiempien tukien vaikutus

Tuesta vähennetään muut aiemmin myönnetyt julkiset tuet, jos ne kohdistuvat tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostettuun polttoaineeseen. Kaikkia Ukraina-puitetukiohjelman mukaisia tukia voidaan myöntää yritykselle / konsernille yhteensä enintään 400 000 euroa, ja aiemmin jo saaduista Ukraina-puitetukiohjelman mukaisista saaduista tuista on ilmoitettava Valtiokonttorille.

Polttoainetuki ei kuitenkaan ole de minimis -tuki.

Tuen myöntämisen esteet

Polttoainetukea ei voida myöntää seuraavissa tilanteissa:

1. Yritys on ollut 31.12.2021 EU:n määritelmän mukaisissa taloudellisissa vaikeuksissa.*
2. Yritys ei ole merkittynä ennakkoperintärekisteriin
3. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden
4. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja
5. Yrityksellä on maksettavia veroja perittävänä ulosotossa
6. Yritys on asetettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai näitä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa
7. Yritys tai yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä omistaja on EU:n pakotelistalla

 


Herättikö asia kiinnostuksesi? Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, tai sovi tapaamisesta. Talous- ja palkkahallinnon asiantuntijamme Imatralla palvelevat kaikenkokoisia yrityksiä niin Etelä-Karjalan alueella kuin koko Suomen laajuisestikin.

Ota yhteyttä

Laura Matikainen, KLT. Palvelupäällikkö, Relion Oy. Puh. 010 281 8482. Sähköposti: laura.matikainen@relion.fi

 

Viimeksi päivitetty 24.10.2022